Innovative boligkonsepter for alle – Drammen 14. mars 2018

Kan vi øke kvaliteten på boliger ved å legge til rette for bedre sosialt felleskap? Eller hvis vi deler på ressursene? Hvordan får vi til det?

På Drammenskonferansen 2018 får du lære mer fra noen av de mest spennende nye boligkonseptene som er underveis i Norden.

terrasse

Vindmøllebakken bærekraftige bofelleskap, Stavanger

—————–
Sted: Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen
Tid:    Onsdag 14. mars 2018 kl. 08.30-16.00
—————–

Drammenskonferansen 2018 er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Vi inviterer til en dag med inspirasjon og ny kunnskap om hvordan man både kan styrke bokvaliteter, og samtidig redusere ressursbruken.

Konferansen handler om innovative boligkonsepter og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Vi skal vise fram et mangfold av muligheter, noe som avspeiler en økende bredde av behov og ønsker. «Innovative boligkonsepter for alle» betyr nye løsninger som legger til rette for gode boligområder der alle kan bo, og som samtidig ivaretar andre samfunnsbehov.


vindmollep

Vindmøllebakken, Stavanger

 

—————–
Sted: Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen
Tid:    Onsdag 14. mars 2018 kl. 08.30-16.00
—————–

Arrangører:

Drammen Kommune    Husbanken    NMBU    HSN    insam as